Category Archives: Ogłoszenia parafialne

 • -

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ W KULIGOWIE

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ   W  KULIGOWIE
18 – 22 sierpnia 2019r.

NIEDZIELA  – 18 sierpnia  2019r.

Jam jest Pan Bóg twój”

               ( Wj  20, 2 ).

Msza  św.  z  nauką  ogólną: 10.00;  12.30

PONIEDZIAŁEK  – 19  sierpnia  2019r.

               „ tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego  dał, aby każdy kto wierzy w Niego nie zginął, ale miał życie wieczne” 

                                                                    ( J 3, 16 ).

10.00  Msza św. z nauką do chorych
18.00  Msza św. z nauką ogólną

WTOREK – 20  sierpnia  2019r.

          „ Myśmy poznali i uwierzyli Miłości, jaką Bóg ma ”

                                                 ( 1J  4.16).

Msza  św.  z  nauką  ogólną: 10.00;  18.00

( Na zakończenie Mszy św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy popełnione w całej parafii ).

 ŚRODA  – 21  sierpnia  2019r.

           DZIEŃ RODZIN KATOLICKICH

Msza  św.  z  nauką  ogólną: 10.00 ; 18.00

( ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MAŁŻEŃSKICH )

CZWARTEK – 22  sierpnia  2019r.

            „ To czyńcie na moją pamiątkę „

                           ( Łk  22, 45 ).

10.00  Msza św. z nauką ogólną   (Ofiarowanie parafii Sercu Jezusowemu).

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISJI  ŚWIĘTYCH

 16.00  Msza św.
Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA ulicami parafii.
(Odnowienie przyrzeczeń wierności Krzyżowi  i  Ewangelii).
– Słowo Boże przy Krzyżu Misyjnym
– Na  zakończenie – Apel Jasnogórski


 • -

ZAPROSZENIE do parafian-MISJE

Drodzy Parafianie

Zapraszam Was do wzięcia udziału w Misjach Świętych w dniach 18÷22 sierpnia, które będą dobrą okazją do ponownego odkrycia Miłości Boga oraz odnowienia  życia osobistego, rodzinnego i parafialnego.

Pragniemy przeżyć je w łączności z Maryją  naszą Matką, którą czcimy  w wizerunku MB Loretańskiej  i która spogląda na nas z miłością, zrozumieniem i zachęca do zadania sobie uczciwego pytania o naszą wierność Chrystusowi. Misje to również wielka modlitwa za osoby konsekrowane,  odgrywające ważną rolę w życiu Kościoła, a które narażone są na wiele niebezpieczeństw.

Przyjdźmy na spotkanie z Jezusem. Pozwólmy, aby Pan przemówił do naszych serc. Niech nasza przyszłość będzie przylgnięciem do Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Maryja pomaga nam znaleźć Jezusa. Ona wspiera nas abyśmy nie zwątpili.  Jej matczyna opieka uczy nas jak chronić siebie i innych od zła, obojętności, biernego dryfowania w życiu, zwątpienia, powierzchownego poszukiwania namiastek szczęścia.

 Bądźmy na modlitwie razem. Matka Jezusa jest naszą pomocą.  Pragniemy na nowo obudzić w nas wiarę, nadzieję i miłość. Chce chronić nas od burz i niepokojów, aby każdy z nas wyruszył z Dobrą Nowiną  o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka.

 Zwracam się z prośbą do wszystkich  o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte. 

Pros Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

 Proszę też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

                     Ks. Proboszcz


 • -

11 Sierpień 2019 -19 Niedziela Zwykła

 1. W czwartek 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Matki Bożej Zwycięskiej Patronki Diecezji i Święto Wojska polskiego. Msze św. o godz. 9.00, 11.00  i 13.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie ziół i kwiatów.
 2. W sobotę 17 sierpnia będziemy przeżywać diecezjalny dzień skupienia;
  Dzieło Modlitwy Diecezji Warszawsko – Praskiej.
  Rozpoczniemy godzinkami ku czci NM Panny o godz. 7.45.Przez całodzienną Adorację przed Najświętszym Sakramentem, Mszę świętą oraz  wspólną i  indywidualną modlitwę będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, pogłębienie wiary i duchowe przeżycie i owoce pierwszych Misji świętych w naszej parafii. Do wspólnej modlitwy zapraszamy parafian, w szczególności dzieci, młodzież, wszystkie zespoły modlitewne,działkowiczów i gości. Szczegóły programu w gablocie przy wejściu do kościoła i na stronie internetowej parafii.
 3. I Misje św. w parafii MB Loretańskiej w Kuligowie rozpoczniemy w Uroczystość Odpustową 18 sierpnia i będą trwały do czwartku 22 sierpnia. Poprowadzi je ks. Edmund  Modzelewski – salezjanin. W ramach Misji św. w czwartek 22 sierpnia po Mszy św. o godz. 16.00  Droga Krzyżowa ulicami parafii. Tradycyjnie zatroszczmy się o odnowienie i dekorację naszych krzyży. Wyrazimy w ten sposób nasze świadectwo wiary.  Wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszam.
 4. W sobotę 24 sierpnia odbędzie się organizowana przez naszą Gminę impreza plenerowa „ Husarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 roku”, pod  honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To wydarzenie rozpocznie się w naszym Kościele o godz. 15.00  Mszą św. w intencji Ojczyzny i  jej Obrońców.
 5. Wszystkim naszym parafianom, działkowiczom i gościom odpoczywającym w Kuligowie życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.

 Intencje Mszalne 11 – 18 sierpień  2019

Nd. 11.VIII. 2019    19  Niedziela Zwykła
g. 9.00  + Edmunda i Teresę  ŻmijewskichZ
g. 11.00 + Adama Wieteska w 12 rocz. śm.
g. 13.00 + Aleksandra i Halinę Tarasiuk
Pn.    12. VIII    g. 19.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /5/
Wt.   13. VIII    g.   7.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /6/
Śr.    14. VIII    g. 19.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /7/
Czw. 15. VIII   Wniebowzięcie NM Panny
g. 9.00  Int. zam.
g. 11.00 Int. zam.
g. 13.00 + Mariannę, Franciszka Dąbrowskich; Elżbietę Gajewską
Pt.    16. VIII   g. 19.00  + Mariannę i Lecha Bruszewskich
Sob. 17. VIII   Dzieło modlitwy Diecezji Warszawsko Praskiej w parafii MB Loretańskiej w Kuligowie
g. 8.00 Int. wolna
g. 18.00 Int. zam.
Nd. 18.VIII. 2019    20 Niedziela Zwykła  /Odpust/

MISJE ŚWIĘTE   18 – 22 sierpień 2019
g. 10.00 Int. zam.
g. 12.30  + Annę Karasiewicz


 • -

Diecezjalna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

Warszawa, 25 lipca 2019 roku

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Umiłowani Diecezjanie,

Okres wakacji to szczególnie czas wytchnienia, odpoczynku, ale dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji.

Wszyscy jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. W myśl słów św. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) starajmy się pomagać innym w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji. Wśród tych decyzji bardzo ważne są te, które dotyczą drogi powołania. Dotyczy to szczególnie wyboru drogi do życia małżeńskiego, rodzinnego, powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego, pracy na misjach i każdego innego, będącego wypełnieniem zaproszenia samego Boga.

Z troską spoglądam na potrzeby naszej Wspólnoty diecezjalnej. Diecezja, w której niemal z każdym dniem przybywa mieszkańców, ciągle ma za mało kapłanów i osób życia konsekrowanego, aby owocnie podejmować zadania ewangelizacyjne. Zwracam się do Was, Czcigodni Diecezjanie, z serdeczną prośbą o ufną modlitwę w intencji powołań kapłańskich, do życia konsekrowanego i do posługi na misjach.

Zwracam się do Was młodzi, którzy wsłuchujecie się w głos Boga, który kieruje naszymi drogami. Nie lękajcie się odpowiedzieć na Jego wezwanie. Im są trudniejsze czasy, tym potrzeba wierniejszych świadków. Trzeba naprawdę zaufać, że to Bóg prowadzi. Ludzkie słabości są nam wszystkim znane i na wszystkich drogach ludzkiego powołania dają o sobie znać. Jesteśmy Bogu potrzebni z naszym dziecięcym zaufaniem i radością służby.

Niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej Wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów.

Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Z serca dziękuję za wsparcie modlitewne, każdy dobry czyn i słowo w intencji powołań.

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski


 • -

4 Sierpień 2019 – 18 Niedziela Zwykła

 1. Dzisiaj z racji I  niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja Eucharystyczna.
 2. W poniedziałek 5 sierpnia z sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie wyrusza na Jasną Górę Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin.
 3. We wtorek 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. W parafii Radzymin – odpust.
 4. Msza św. w intencji zmarłych polecanych w rocznych wypominkach połączona z nowenną do Matki  Bożej Nieustającej Pomocy w środę 7 sierpnia o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.
 5. W sobotę 17 sierpnia będziemy przeżywać diecezjalny dzień skupienia. Rozpoczniemy godzinkami do NM Panny o godz. 7.45. Przez całodzienną Adorację przed Najświętszym Sakramentem, Mszę świętą oraz  wspólną i  indywidualną modlitwę będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, pogłębienie wiary i duchowe przeżycie i owoce pierwszych Misji świętych w naszej parafii. Szczegółowy program gablocie. Do wspólnej modlitwy zapraszamy parafian, w szczególności dzieci, młodzież, wszystkie zespoły modlitewne, działkowiczów i gości.
 6. I Misje św. w parafii MB Loretańskiej w Kuligowie rozpoczniemy w Uroczystość Odpustową 18 sierpnia i będą trwały do czwartku 22 sierpnia. Poprowadzi je ks. Edmund  Modzelewski – salezjanin. W ramach Misji św. w czwartek 22 sierpnia po Mszy św. o godz. 16.00  Droga Krzyżowa ulicami parafii. Tradycyjnie zatroszczmy się o odnowienie i dekorację naszych krzyży. Wyrazimy w ten sposób nasze świadectwo wiary.
  Wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszam.
 7. W sobotę 24 sierpnia odbędzie się organizowana przez naszą Gminę impreza plenerowa „ Husarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 roku”. To wydarzenie rozpocznie się w naszym Kościele o godz. 15.00   Mszą św. w intencji Ojczyzny i  jej Obrońców.
 8. Dotychczasową pracę od ponad dwóch lat na rzecz naszej świątyni kończy w tym miesiącu pani Ilona Piórkowska. Stąd  serdeczna prośba do osoby lub osób, które podjęłyby prace na dotychczasowych zasadach w trosce o nasz kościół i teren wokół niego. Osoby chętne proszę o kontakt z  ks. Proboszczem.
 9. W piątek 9 sierpnia przypada liturgiczne święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
 10. Wszystkim naszym parafianom, działkowiczom i gościom odpoczywającym w Kuligowie życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.
 11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

Program Diecezjalnego dnia skupienia Dzieło modlitwy Diecezji Warszawsko – Praskiej  w parafii p/w Matki Bożej Loretańskiej w Kuligowie 17 sierpnia 2019 r.

17  sierpnia (sobota)

Godz.   7.45 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Godz.   8.00 – Msza św.
Godz.   8.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne.
Godz.   9.00 Modlitwa różańcowa  / Część I,  Radosna /.
Godz. 11.00 Modlitwa  różańcowa / Część II, Światła /.
Godz. 12.00 – Modlitwa  Anioł Pański
Godz. 13.30 – Modlitwa różańcowa / Część III, Bolesna /.
Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia. / Koronka do Bożego Miłosierdzia/Wierni zgromadzą się na wspólnej modlitwie.
Godz. 16.30 – Modlitwa  różańcowa / Część IV, Chwalebna /.Czuwanie modlitewne  przez wszystkich wiernych  parafii.
Godz. 18.00  Msza Święta dziękczynna w intencji rodzin  naszej parafii

                      

Intencje Mszalne 04 – 11 sierpień  2019

Nd. 04.VIII. 2019    18 Niedziela Zwykła
g. 9.00  + Jana Getka
g. 11.00 + Stanisławę i Romana Bieleckich;Annę i Józefa Bieleckich
g. 13.00 + Halinę Buta
Pn.    05. VIII    g. 19.00  Int. zam.
Wt.   06. VIII    g.   7.00  + Reginę, Stanisława, Zdzisława, Franciszka Karasiewiczów; Henryka i Teresę Kukier
Śr.    07. VIII    g. 19.00  + Za zmarłych polecanych w rocznych wypominkach
Czw. 08. VIII   g.   7.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /4/
Pt.    09. VIII   g. 19.00  + Sabinę Śliwińską w 1 rocz. śm., Beatę Ślińską
Sob. 10. VIII   g. 19.00  Dzięk. Błag. o Boże błog. i łaski dla Jadwigi
Nd. 11.VIII. 2019    19 Niedziela Zwykła
g. 9.00  + Edmunda i Teresę Żmijewskich
g. 11.00  Int. zam.
g. 13.00  + Aleksandra i Halinę Tarasiuk


 • -

28 Lipiec 2019 – 17 Niedziela Zwykła

 1. W dniu dzisiejszym po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów z racji  św. Krzysztofa patrona podróżujących. Dziękując Panu Bogu za Jego opiekę możemy wesprzeć polskich  misjonarzy ofiarą na zakup transportu.
 2. Przypominamy, że Msza św. w środy o godz. 19.00 połączona jest z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy.
 3. W czwartek 1 sierpnia przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach powstania, o naszej Ojczyźnie i bohaterach narodowych. Msza św. o godz. 19.00. W piątek przypada I – Piątek miesiąca. Msza św. o NSP  Jezusa o godz. 19.00. Spowiedź w tym dniu od godz. 18.30.
 4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym Sercu  Najświętszej  Maryi Panny o godz. 19.00. Przed Mszą św. o godz. 18.30 modlitwa różańcowa.
 5. W przyszłą niedzielę 4 sierpnia z racji I niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 6. Zbliża się Uroczystość Odpustu w naszej parafii. Będziemy ją przeżywać w niedzielę 18 sierpnia. Suma odpustowa połączona z procesją o godz. 12.30. Sumę odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Edmund  Modzelewski – salezjanin, proboszcz  parafii NSP Jezusa, dziekan Dekanatu Praskiego z Warszawy. Tą uroczystością rozpoczynamy  I  Misje św. w parafii MB Loretańskiej w Kuligowie, które będą trwały do czwartku 22 sierpnia. Już dzisiaj wszystkich parafian i gości serdecznie zapraszam.
 7. Wszystkim naszym parafianom, działkowiczom i gościom odpoczywającym w Kuligowie życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.
 8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszalne 28 lipiec – 04 sierpień  2019

Nd. 28.VII. 2019    17 Niedziela Zwykła
g. 9.00   + Za rodziców: Annę Marię i Władysława Steczkowskich Reginę i Stefana Bieleckich
g. 11.00 + Annę, Zygmunta i Jadwigę Liszewskich
g. 13.00 + Janinę i Kazimierza Mańk; Józefę, Aleksandra i Tadeusza Więcek
Pn.    29. VII    g. 19.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /1/
Wt.   30. VII    g.   7.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /2/
Śr.    31. VII    g. 19.00  + Zdzisława Karasiewicza w 2 rocz. śm.
Czw. 01. VIII  g. 19.00  + Tadeusza Sylwestra Więch /3/
Pt.    02. VIII   g. 19.00  + Teresę Jusińską
Sob. 03. VIII   g. 19.00  + Mieczysława Pogorzelskiego; Andrzeja Szotko
Nd. 04.VIII. 2019    18 Niedziela Zwykła
g. 9.00  + Jana Getka
g. 11.00  + Stanisławę i Romana Bieleckich;Annę i Józefa Bieleckich
g. 13.00  + Halinę Buta


 • -

21 Lipiec 2019 – 16 Niedziela Zwykła

 1. W czwartek 25 lipca przypada liturgiczne święto św. Jakuba apostoła, a 26 lipca wspomnienie Świętych Joachima i Anny , rodziców NMPanny.
 2. W przyszłą niedzielę 28 lipca po każdej Mszy św. błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów z racji  św. Krzysztofa patrona podróżujących. Dziękując Panu Bogu za Jego opiekę możemy wesprzeć polskich misjonarzy ofiarą na zakup transportu.
 3. W dniach 27-28 lipca organizowana jest pielgrzymka z Warszawy  do Ostrówka w ramach 9-cio letniej nowenny w intencji powołań do Kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym roku to już szósta pielgrzymka. Szczegóły na plakacie w gablocie przy wejściu do  kościoła.
 4. Wszystkim naszym gościom, działkowiczom i parafianom, a szczególnie tym, którzy będą w najbliższym czasie obchodzić swoje imieniny życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.
 5. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

  Intencje Mszalne 21 – 28 lipiec  2019

Nd. 21.VII. 2019 – 16 Niedziela Zwykła
g. 9.00   + Franciszka Czarnowskiego
g. 11.00 + Feliksa, Mariannę i Włodzimierza Piwowarskich
g. 13.00 + Czesławę Mianowską
Pn.    22. VII   g. 19.00  + Krzysztofa Augustyniak  /6/
Wt.   23. VII   g.   7.00  + Krzysztofa Augustyniak  /7/
Śr.    24. VII    g. 19.00  + Krzysztofa Augustyniak  /8/
Czw. 25. VII   g.   7.00  + Leontynę Puchalską
Pt.    26. VII    g. 19.00  + Krzysztofa Augustyniak  /9/
Sob. 27. VII    g. 19.00  + Krzysztofa Augustyniak  /10/
Nd. 28.VII. 2019 – 17 Niedziela Zwykła
g. 9.00   Int. zam.
g. 11.00   + Annę, Zygmunta i Jadwigę Liszewskich
g. 13.00   + Jadwigę i Kazimierza Mańk; Józefę, Aleksandra i Tadeusza Więcek


 • -

14 Lipiec 2019 – 15 Niedziela Zwykła

 1. W poniedziałek 15 lipca wspomnienie liturgiczne św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, a 16 lipca NMP z Góry Karmel. Szczególny dzień dla wszystkich noszących szkaplerze Matki Bożej.
 2. Przypominamy, że zwyczajem lat ubiegłych w okresie od 1 maja do  30 września wieczorna  Msza św. w dni powszednie będzie odprawiana godzinę później, tj. o godzinie 19.00. Od pierwszej niedzieli czerwca i w okresie wakacyjnym odprawiana jest w naszym kościele dodatkowa trzecia Msza św. o godz. 13.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.
 3. Wszystkim naszym parafianom i gościom odpoczywającym w Kuligowie życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.
 4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszalne 14 – 21 lipiec  2019

Nd. 14.VII. 2019   15 Niedziela Zwykła
g. 9.00   Int. zam.
g. 11.00 Int. zam.
g. 13.00 Kingę Więch w rocz. śm.
Pn.    15. VII   g. 19.00  + Jerzego Nowakowskiego w 5 rocz. śm.
Wt.   16. VII   g.   7.00  + Krzysztofa Augustyniak  /3/
Śr.    17. VII    g. 19.00  + Krzysztofa Augustyniak  /4/
Czw. 18. VII   g.   7.00  + Krzysztofa Augustyniak  /5/
Pt.    19. VII    g. 19.00  + Czesława Kaliszewskiego i Danutę Sobańską
Sob.  20. VII   g. 19.00  + Czesława /m/  Rosa
Nd. 21.VII. 2019    16 Niedziela Zwykła
g. 9.00   + Franciszka Czarnowskiego
g. 11.00 + Feliksa, Mariannę i Włodzimierza Piwowarskich
g. 13.00 + Czesławę Mianowską


 • -

07 Lipiec 2019 – 14 Niedziela Zwykła

 1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca po Mszy świętej o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja eucharystyczna.
 2. Msza św. w int. ofiarodawców dekoracji i kwiatów na uroczystość Bożego Ciała w poniedziałek 8 lipca o godz. 19.00.
 3. W czwartek 11 lipca przypada liturgiczne święto św. Benedykta, patrona Europy.
 4. Msza św. w int. uczestników nabożeństw czerwcowych w piątek 12 lipca o godz. 19.00.
 5. Poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców z racji św. Krzysztofa patrona podróżujących, odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 28 lipca po każdej Mszy św.
 6. W dniach 27-28 lipca b. roku organizowana jest pielgrzymka z Warszawy do Ostrówka w ramach 9-cio letniej nowenny w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym roku to już szósta pielgrzymka. Szczegóły na plakacie w gablocie przy wejściu do  kościoła.
 7. Przypominamy, że zwyczajem lat ubiegłych w okresie od 1 maja do  30 września wieczorna  Msza św. w dni powszednie będzie odprawiana  godzinę później, tj. o godzinie 19.00. Od pierwszej niedzieli czerwca i w okresie wakacyjnym odprawiana jest w naszym kościele dodatkowa trzecia Msza św. o godz. 13.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.
 8. Wszystkim naszym parafianom i gościom odpoczywającym w Kuligowie życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

Intencje Mszalne 07 – 14 lipiec  2019

Nd. 07.VII. 2019   14 Niedziela Zwykła
g. 9.00   + Jadwigę i Jerzego Mianowskich
g. 11.00 + Zdzisława Czarneckiego w 2 rocz. śm.
g. 13.00 + Mariannę i Apolinarego Łaszcz; Czesława Szpadkiewicza
Pn.    08. VII   g. 19.00  W int. ofiarodawców dekoracji i kwiatów na uroczystość Bożego Ciała
Wt.   09. VII   g.   7.00   + Krzysztofa Augustyniak  /1/
Śr.    10. VII    g. 19.00  Int. wolna
Czw. 11. VII   g.   7.00  + Krzysztofa Augustyniak  /2/
Pt.    12. VII    g. 19.00  W int. uczestników nabożeństw czerwcowych
Sob. 13. VII    g. 19.00  + Jana Staszkiewicza w 3 rocz. śm.
Nd. 14.VII. 2019   15 Niedziela Zwykła
g. 9.00   Int. zam.
g. 11.00 Int. zam.
g. 13.00   Kingę Więch w rocz. śm.


 • -

30 Czerwiec 2019 – 13 Niedziela Zwykła

 1. W ubiegłą niedzielę wspieraliśmy finansowo rodzinę z Kołakowa, która na skutek pożaru  utraciła dorobek swojego życia. Na ten cel zebraliśmy 1685 złotych. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie.
 2. W przyszłą niedzielę przypada pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Eucharystyczna.
 3. W środę 3 lipca przypada święto św. Tomasza Apostoła.
 4. 5 lipca przypada pierwszy piątek miesiąca, okazja i możliwość spowiedzi od godz. 18.30. Msza święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 19.00.
 5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Msza św. o Niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 19.00. Na Mszę św. w sposób szczególny zapraszam Koła Żywego Różańca.
 6. Przypominamy, że zwyczajem lat ubiegłych w okresie od 1 maja do  30 września wieczorna  Msza św. w dni powszednie będzie odprawiana  godzinę później, tj. o godzinie 19.00. Od pierwszej niedzieli czerwca i w okresie wakacyjnym odprawiana jest w naszym kościele dodatkowa trzecia Msza św. o godz. 13.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.
 7. Serdecznie dziękuję tym wszystkim parafianom i gościom, którzy dotychczas zasilili nasz fundusz przeznaczony na sprzątanie i dekorację kościoła. Przypominam i zachęcam te rodziny i osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, a których sytuacja materialna na to pozwala, aby składały zdeklarowaną kwotę.
 8. Wszystkim naszym parafianom i gościom odpoczywającym w Kuligowie życzę miłej niedzieli oraz dobrego i błogosławionego tygodnia.
 9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

Intencje Mszalne 30 czerwiec – 07 lipiec  2019

Nd. 30.VI. 2019   13 Niedziela Zwykła
g. 9.00   Int. zam.
g. 11.00 + Anielę i Aleksandra Pyśkiewiczów
g. 13.00 + Jadwigę i Jana Getka, Irenę Malesa; z rodziny Rzempołuchów
Pn.    01. VII
g. 18.30   + Henryka Garbacz
g. 19.00  Int. zam.
Wt.   02. VII   g.   7.00   + Tadeusz Kapeckiego  /12/
Śr.    03. VII    g. 19.00  + Elżbietę Hannę Rosłon w 1 rocz. śm.
Czw. 04. VII   g.   7.00  Int. wolna
Pt.    05. VII    g. 19.00  + Teresę Jusińską
Sob. 06. VII    g. 19.00  + Ewę Diakowską; Józefa Jusińskiego; Leszka Klimkiewicz Nd. 07.VII. 2019   14 Niedziela Zwykła
g. 9.00   + Jadwigę i Jerzego Mianowskich
g. 11.00 + Int. zam.
g. 13.00   Int. zam.


 • Mała trzódka, wielka nadzieja
  „Nie bój się, mała trzódko…”. Jezus dodaje ducha swoim uczniom. Nie jest ich wielu.
 • Nieludzki Bóg?
  „Nieludzki Bóg” – czytamy często w warczących internetowych komentarzach. To nieprawda. Wcielony Bóg stał się ludzki do bólu. Przyszedł jako dziecko. Dobrowolnie ogołocił się z chwały. Nakreślona przez Jezusa prorocza wizja nieba zapiera dech w piersiach. Powracający Pan „przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał”. Łk 12,37
 • Przyjdzie noc wyzwolenia
  Nadzieja to ogromna siła. Kiedyś być może przyjdzie nam runąć w dół, lecz coś pozwala żywić ufność, że tam, na dnie, nie rozbijemy się o twardy beton, lecz spoczniemy na ciepłych dłoniach Kogoś, kto czuwa.
 • Wierz i rozumiej
  Choć o wierze mówi Pismo Święte, to dopiero Sobór Trydencki w XVI w. podał jej dogmatyczną definicję, określając w sposób nieomylny, że wiara angażuje całego człowieka, a więc nie tylko wolę i uczucia, ale także rozum, akty poznawcze i wszystko, co człowieka stanowi.
 • Świeckim okiem
  Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.Hbr 11,8
 • „Nie przykładaj serca do tego, co ci serca nie nasyci”
  Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. J 12,24
 • Zapierać się samego siebie? Tracić życie?
  Kto chce pójść za Mną…Mt 16,24b
 • Na tym polega miłość Boga
  Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie”… Mt 16,17
 • Szpaler ze smartfonów na powitanie Papieża
  Za pomocą trzymanych w dłoniach smartfonw z włączonymi ekranami Meksykanie chcą stworzyć korytarz świetlny, ktrym Franciszek przejedzie 12 lutego wieczorem z lotniska do nuncjatury apostolskiej. Trasa ta ma długość 19 km.
 • Papieskie przesłanie do Meksykanów
  Przyjeżdżam jako misjonarz miłosierdzia i pokoju zapewnił Franciszek w wideo skierowanym do mieszkańcw Meksyku,wyemitowanym przed rozpoczynającą się 12 lutego wizytą w tym kraju.
 • Przeciw wykorzystywaniu nieletnich
  Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich podczas swych tygodniowych obrad w Watykanie wypracowała kolejne inicjatywy walki z tymi przestępstwami w Kościele wynika z komunikatu opublikowanego przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
 • Bohaterom polskiego morza
  10 lutego 1920 r. gen. Jzef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją wojewdztwa pomorskiego dokonali w Pucku symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.
 • Kard. Marx: Niemcy nie są w stanie przyjąć wszystkich cierpiących z całego świata
  Przewodniczący niemieckiego episkopatu opowiedział się za ograniczeniem liczby przyjmowanych uchodźcw.
 • "Misjonarz na Post"
  Po raz trzeci rozpoczyna się oglnopolska inicjatywa Misjonarz na Post. Jej celem jest wsparcie duchowe polskich misjonarzy. Na całym świecie pracuje ich 2085.
 • Prezentacja Orędzia na Dzień Chorego
  W klasztorze ojcw bonifratrw w Warszawie odbyła się 8 lutego prezentacja orędzia papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego. Jest on obchodzony co roku 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
 • Przed premierą filmu "Cierń Boga"
  To pierwszy film o Jezusie widzianym oczami apostołw mwi Michał Kondrat, dystrybutor filmu, ktry 19 lutego wchodzi do polskich kin.
 • Drodzy Czytelnicy!
  Czy czystość przedmałżeńska jest nadal wartością? Czy to się opłaca? Da się w ogóle czekać do ślubu? Część ludzi mówi, że wolność to nasze prawo i możemy robić to, co chcemy, także w sferze seksualnej. Oglądając filmy i seriale czasem można odnieść wrażenie, że najważniejsza jest przyjemność. To samo robią niektóre czasopisma, programy telewizyjne, celebryci, […]
 • Wołanie o pomoc
  Kto uczynił coś złego i chce się nawrócić, przyznaje się do winy i przeprasza skrzywdzone osoby. Przeproszenie Boga, to modlitwa, w czasie której Bóg nas uzdrawia i urządza nam radosne święto pojednania. Poza Maryją żaden człowiek nie jest bez grzechu. Nawet najszlachetniejszym z nas – już od młodości – zdarzają się chwile słabości. Wyrządzamy zło […]
 • By ogień nie przerodził się w pożar
  Nie jestem przekonany do mówienia o seksualności w kategoriach „czystości” lub „nieczystości”. Rozumiem, że to skrót myślowy. Jednak kryje się za nim pewna pułapka. Gdzieś w głębi naszego rozumienia zapisuje się pojmowanie seksualności jako czegoś, co może nas „zanieczyścić”! A to przecież zupełnie nie tak! Bo seks jest święty. Wróć! Seks małżeński jest święty. I […]
 • Czystość wciąż ma znaczenie
  Nie walczy się o coś, co nie jest ważne. Dla rzesz młodych ludzi czystość jest taką wartością – godną prawdziwych poświęceń. Dlaczego? Najpiękniejszy prezent dla mężczyzny Czystość przedmałżeńska jest dla mnie bardzo ważna. Mogę być prezentem dla mężczyzny, który będzie moim mężem. Ja nie będę porównywać innych mężczyzn do mojego męża, a on innych kobiet […]
 • Drodzy Czytelnicy!
  Kolejny numer, w którym dotykamy trudnego zagadnienia. O. Marcin Ciechanowski rozpracowuje dla nas zagrożenie duchowe. Wyjaśnia, dlaczego trzeba się strzec magii, sekt, horoskopów, wróżek, jasnowidzów, bałwochwalstwa, amuletów, jogi, wywoływania duchów, homeopatii i medycyny niekonwencjonalnej. Psycholog Bogna Białecka i ks. Sławomir Kostrzewa wyjaśniają, z jakim problemem należy się udać do księdza – a z jakim do […]
 • Kiedy ksiądz, a kiedy psycholog?
  Piętnastoletnia Ania ma problem. Dręczą ją koszmary senne, w których jest świadkiem mordowania kolegów i koleżanek ze szkoły. Przywódca prześladowców ma czerwone oczy, którymi ją prześwietla i mówi straszne rzeczy. Na przykład: „Wiem, że obgadywałaś Olę za jej plecami. Zniszczyłaś jej reputację. Myślisz, że jesteś lepsza od nas, a to ty ich mordujesz słowem”. Ania […]
 • Przebiegłość szatana
  Szatan zrobi wszystko, by kusić nas do zła, gdyż jak każda nieszczęśliwa osoba, nie może znieść tego, że ktoś idzie drogą błogosławieństwa i radości. Szatan jest zazdrosny o ludzi, którzy kochają i cieszą się życiem. Jest też diabelsko przebiegły. Najłatwiej pokona nas przeciwnik, którego lekceważymy. Szatan o tym wie, gdyż został przez Boga stworzony jako […]
 • To sprawka Ducha Świętego
  Minęło już 11 lat od mojego sakramentu Bierzmowania. Nawet nie tak dużo. Razem ze znajomymi chodziliśmy na spotkania do kościoła parafialnego. Niefortunnie odbywały się wtedy, kiedy miałem treningi w klubie piłkarskim. Dość często mnie po prostu nie było. Później oberwało mi się od księdza, który nas przygotowywał. Ba, nawet zagroził, że mnie nie dopuści do […]

Parafia Kuligów