ZAPROSZENIE do parafian-MISJE

Opublikowane przez Parafianin w dniu

Drodzy Parafianie

Zapraszam Was do wzięcia udziału w Misjach Świętych w dniach 18÷22 sierpnia, które będą dobrą okazją do ponownego odkrycia Miłości Boga oraz odnowienia  życia osobistego, rodzinnego i parafialnego.

Pragniemy przeżyć je w łączności z Maryją  naszą Matką, którą czcimy  w wizerunku MB Loretańskiej  i która spogląda na nas z miłością, zrozumieniem i zachęca do zadania sobie uczciwego pytania o naszą wierność Chrystusowi. Misje to również wielka modlitwa za osoby konsekrowane,  odgrywające ważną rolę w życiu Kościoła, a które narażone są na wiele niebezpieczeństw.

Przyjdźmy na spotkanie z Jezusem. Pozwólmy, aby Pan przemówił do naszych serc. Niech nasza przyszłość będzie przylgnięciem do Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Maryja pomaga nam znaleźć Jezusa. Ona wspiera nas abyśmy nie zwątpili.  Jej matczyna opieka uczy nas jak chronić siebie i innych od zła, obojętności, biernego dryfowania w życiu, zwątpienia, powierzchownego poszukiwania namiastek szczęścia.

 Bądźmy na modlitwie razem. Matka Jezusa jest naszą pomocą.  Pragniemy na nowo obudzić w nas wiarę, nadzieję i miłość. Chce chronić nas od burz i niepokojów, aby każdy z nas wyruszył z Dobrą Nowiną  o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka.

 Zwracam się z prośbą do wszystkich  o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte. 

Pros Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych.

 Proszę też o apostolstwo – może dzięki Tobie ktoś odnajdzie drogę do Boga.

                     Ks. Proboszcz