Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności. Inicjatywa IPN.

Opublikowane przez Proboszcz w dniu

W liście Prezesa IPN-u, skierowanym na ręce Abp. Henryka Hosera czytamy:
Instytut Pamięci Narodowej, z okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, przygotowuje kampanię społeczną „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Akcja ta nawiązuje do gestu solidarności z Polakami, jaki w 1981 roku w wigilię Bożego Narodzenia wykonało wielu mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Do postawienia w oknach symbolicznych świateł wezwali wówczas między innymi: Ojciec Święty Jan Paweł II i prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. W Bożonarodzeniowym orędziu prezydent USA zwrócił się do Amerykanów mówiąc: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”. Tej zimy symboliczne świece zapłonęły w oknie Pałacu apostolskiego w Watykanie oraz waszyngtońskiego Białego Domu. Również Polacy w kraju w podobny sposób wyrażali swój sprzeciw wobec polityki komunistycznego reżimu.
Po trzydziestu czterech latach IPN zachęca do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego tym samym gestem. … Instytut Pamięci Narodowej w swojej działalności stara się upamiętnić prześladowania jakie spadły w okresie Polski Ludowej na Kościół katolicki badając i przypominając zbrodnie i represje wymierzone wobec pasterzy Kościoła, licznych księży, braci i siostry zakonne, a także społecznie zaangażowanych katolików, którzy za przywiązanie do nauki Kościoła spotykali się z różnego rodzaju szykanami ówczesnych władz.
Nie możemy zapomnieć o tych kapłanach, którzy upominali się o prawo Polaków do godnego życia w prawdzie, samostanowienia o swoim losie, wyrażania poglądów i swobody wyznania. Postaci takie jak Prymas Stefan Wyszyński, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz Stefan Niedzielak, ksiądz Stanisław Kowalczyk czy ksiądz Stanisław Suchowolec stały się symbolem niezłomnej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. … liczę, że ów symboliczny gest stanie się z czasem czytelnym wyrazem przywiązania do ideałów wolności i sprzeciwu wobec działań hańbiących godność ludzką na całym świecie.
Realizacja udziału w kampanii Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności dokonuje się poprzez wystawienie w oknie zapalonej świecy w dniu 13 grudnia o godzinie 19.30.
Ks. Dariusz Szczepaniuk
Kanclerz Kurii