Komunikat w sprawie XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Opublikowane przez Proboszcz w dniu

Ogarniamy modlitwą różańcową obrady Synodu

Wielebni Księża diecezjalni i zakonni,

Czcigodne Siostry zakonne,

Siostry i Bracia,

Wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej

Od 4 do 25 października 2015 r. będzie obradowało w Rzymie XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Tematem prac będzie zagadnienie: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

W związku z tym ważnym wydarzeniem powierzam Waszej szczególnej modlitwie indywidualnej intencję Synodu.

Jednocześnie proszę i polecam, by podczas wszystkich październikowych nabożeństw różańcowych w świątyniach parafialnych i kaplicach naszej Diecezji modlono się w intencji Ojców Synodalnych, wypraszając dla nich potrzebne łaski. Po zakończeniu modlitwy różańcowej proszę o odmówienie „Modlitwy Papieża Franciszka przed Synodem o Rodzinie”:

Jezu, Maryjo i Józefie,

w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,

uczyń także nasze rodziny

środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,

niech nigdy więcej w naszych rodzinach

nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Wspólna odpowiedzialność za głoszenie światu Dobrej Nowiny o powołaniu każdej rodziny niech wyrazi się w gorącej, gorliwej modlitwie.

Z pasterskim błogosławieństwem Abp Henryk Hoser SAC.

Kategorie: Wydarzenia